Numer 29/2023, 20 lipca 2023 r.

Opublikowano: 20/07/2023

  • Dlaczego tak trudno prognozować i mierzyć inflację?
  • Sezon letni sprzyja bardziej firmom usługowym niż produkcyjnym
  • Wdrażanie niskoemisyjnych technologii na świecie jest szybkie, ale nierównomierne
  • Komisja Europejska prezentuje strategię działania w metaverse
  • Przepływ danych między USA a UE nie zostanie wstrzymany
  • Kobiecy sport rozwija się, ale ma wciąż mały udział w transmisjach na świecie
  • Warunki pracy idą w parze z dobrostanem pracowników
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę