Numer 38/2023, 21 września 2023

Opublikowano: 21/09/2023

  • Polska liderem inwestycji w infrastrukturę w regionie Trójmorza
  • Zaskakująco dynamiczny rozwój światowego rynku dóbr luksusowych
  • Trwa dyskusja o reglobalizacji
  • Większość zawodów deficytowych jest zdominowana przez jedną płeć
  • Podwyżka w Europejskim Banku Centralnym
  • Kto poniesie koszty zmian klimatycznych w Kalifornii?
  • Sztuczna inteligencja pozwala czytać w myślach?
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę