Numer 41/2023, 12 października 2023

Opublikowano: 12/10/2023

  • Wojna w Izraelu może zachwiać rynkami surowcowymi
  • Jak konflikty w Izraelu wpływały na gospodarkę tego kraju?
  • Nagroda Nobla z ekonomii za pogłębienie wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy
  • Zasięg skrajnego ubóstwa na świecie jest mniejszy niż przed pandemią
  • Wraca dyskusja o podziale głosów w MFW
  • Sztuczna inteligencja prowadzi do zmian na rynku pracy
  • Recenzja książki pt. Restarting the Future. How to Fix the Intangible Economy, Jonathan Haskel, Stian Westlake, Princeton University Press, 2022
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę