Numer 45/2023, 9 listopada 2023

Opublikowano: 09/11/2023

  • Odbicie aktywności w krajach UE pomoże polskiej gospodarce
  • Czy nowy plan Komisji Europejskiej jest odpowiedzią na zbyt wolny rozwój energetyki wiatrowej w UE?
  • Nowe obowiązki największych platform internetowych wynikające z DSA
  • Mikrofirmy wspomagają się kredytami
  • Polska zakupiła nowe satelity
  • Spada znaczenie UE jako rynku zbytu dla Ameryki Łacińskiej
  • Języki obce a rynek pracy
For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę