Polska 30. w rankingu Kapitału Ludzkiego Banku Światowego

Opublikowano: 11/10/2018

Polska zajęła 30. miejsce pośród 157 państw zbadanych w pierwszym Indeksie Kapitału Ludzkiego. Wyniki zostały zaprezentowane przez Bank Światowy podczas spotkania krajów-udziałowców Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego w Indonezji.

Celem nowego rankingu było przeanalizowanie, w jaki sposób badane kraje wspierają edukację, rozwijają umiejętności i dbają o zdrowie swoich obywateli. W badaniu wzięto pod uwagę pięć wskaźników:

  • prawdopodobieństwo przeżycia do lat pięciu;
  • przewidywany czas trwania edukacji;
  • jakość nauczania;
  • prawdopodobieństwo dożycia 60 lat dla piętnastolatka;
  • prawidłowy rozwój dzieci.

Następnie każde z państw zostało ocenione w skali od zera do jednego, gdzie jeden stanowi najwyższy rezultat możliwy do uzyskania. Polska uzyskała wynik 0.75, co pozwoliło jej na zajęcie 30. miejsca w Indeksie. To wysoka pozycja, biorąc pod uwagę oceny pierwszej trójki rankingu: Singapuru z wynikiem 0.88 oraz Korei i Japonii, które uzyskały rezultat 0.84.

Jak tłumaczy Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nowe narzędzie przygotowane przez ekspertów Banku Światowego pozwala zbadać, jakie efekty w zakresie poprawy jakości życia dają inwestycje w kapitał ludzki. Zaczynamy dyskutować o tym, co jest naprawdę ważne i przynosi rozwój na dekady, a nie tylko na kilka lat – dodaje.

Raport Banku Światowego potwierdza, że tempo poprawy systemu edukacji w Polsce od 1990 roku było jednym z najszybszych wśród krajów OECD. Dzięki współpracy z Grupą Banku Światowego mamy szanse pomóc w tym obszarze innym państwom. Polska to jeden z 28 krajów świata, które zadeklarowały udział w globalnej debacie na temat reform zdrowia i edukacji, które przyspieszą rozwój kapitału ludzkiego.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę