Strona główna » PKB: Polska gospodarka w dołku spowolnienia

PKB: Polska gospodarka w dołku spowolnienia

16/05/2023

Polska gospodarka w I kwartale była mniejsza niż rok temu z uwagi na spadek konsumpcji. To jednak dołek spowolnienia - w przyszłych kwartałach spodziewamy się odbicia aktywności gospodarczej.

Spadek PKB w I kwartale 2023 r. wyniósł -0,2 proc. r/r. To mniej niż wskazywały rynkowe prognozy (-0,8%). Słabe wyniki związane są z zapaścią konsumpcji – wyniki sprzedaży detalicznej w I kw. były o 4% niższe niż przed rokiem, a badania koniunktury wskazują na pesymizm konsumentów. W efekcie wydatki gospodarstw domowych w I kwartale skurczyły się o około 2 proc. Na tym tle zdecydowanie lepiej prezentują się inwestycje – te prawdopodobnie zanotowały wzrost. Należy zauważyć, że spadek PKB związany jest z nienaturalnie wysokim punktem odniesienia, który wywołał wzrost zapasów w ubiegłym roku.

W przyszłych kwartałach aktywność gospodarcza będzie się poprawiać. Spodziewamy się, że w II kwartale tempo wzrostu PKB będzie zbliżone do zera. Dalej główną barierą dla wzrostu będzie słaba konsumpcja. Niemniej poprawi się popyt zagraniczny – badania koniunktury wskazują, że spada pesymizm odnośnie do przyszłych zamówień w przemyśle, budownictwie i handlu. Dodatkowo odbicie przemysłu najważniejszych partnerów handlowych poprawi bilans handlowy Polski.

Polska osiągnie stabilny wzrost gospodarczy w II połowie roku. Spodziewamy się, że będzie on zbliżony do 1,5%. Wydatki gospodarstw domowych ponownie zaczną się powiększać wraz ze spadkiem inflacji. Dodatkowo zobaczymy też więcej inwestycji publicznych oraz nadwyżkę w eksporcie. W efekcie w całym roku wzrost gospodarczy będzie zbliżony do 0,6%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sergiej.druchyn@pie.net.pl
twitter: @druchin_s
tel: 792 766 265

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę