Polski głos w debacie o przyszłości Unii Europejskiej

A Union of Nations 2.0

Opublikowano: 29/01/2019

Zagrożenie recesją gospodarczą, kryzys migracyjny i Brexit to tylko niektóre z problemów, które obnażyły w ostatnim czasie wewnętrzne problemy Unii Europejskiej.

Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił w raporcie „Unia Narodów 2.0” wizję pragmatycznych reform, które nie tylko pomogłyby rozwiązać kluczowe wyzwania, ale przede wszystkim wspomogłyby integrację UE, umocniły ją jako wspólnotę i pozwoliły na szybszy rozwój gospodarczy.

 

Choć Unia Europejska to pod względem produktu krajowego brutto, mierzonego według parytetu siły nabywczej (22 mld USD), druga – po Chinach (25,2 mld USD) – największa potęga gospodarcza na świecie, to wciąż bardzo rzadko jest postrzegana w ten sposób. Wynika to z braku spójnej koncepcji dotyczącej dalszej integracji Wspólnoty, a także jej perspektyw rozwoju gospodarczego.

Według scenariuszy stworzonych przez Komisję Europejską w raporcie Global Europe 2050 Zjednoczona Europa ma przed sobą trzy scenariusze i tylko jeden z nich można uznać za pozytywny – ten, w którym wdraża reformy i rozwija się na podstawie długofalowej strategii. Z kolei „scenariusz dryfu” zakłada, że światowe PKB do 2050 roku wzrośnie o 188 proc., a ze względu na brak zmian strategicznych w Unii, jej wzrost PKB wyniósłby w takim wypadku 54 proc. – Brak znaczących reform spowoduje, że Unia Europejska nie tylko nie dogoni Chin, ale straci jeszcze do nich dystans. Według prognoz Chiny mają osiągnąć niebywały wzrost o 835 proc., stając się największą gospodarką na świecie. Co więcej Stany Zjednoczone też doświadczą szybszego rozwoju niż zjednoczona Europa, bo w ich przypadku dynamika wzrostu ma sięgnąć 97 proc. A musimy pamiętać, że nie jest to najbardziej negatywny ze scenariuszy. Dlatego tak ważna jest debata nad przyszłością Unii Europejskiej i wypracowanie dla niej strategii. Raport „Unia Narodów 2.0” jest polskim głosem w tej debacie – podkreśla Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jakiej Unii chcą Europejscy liderzy?

Wizja przewodniczącego KE Jean Claude’a Junckera opiera się na wolności, równości i praworządności, które miałyby przekładać się na silniejszy jednolity rynek oraz większe zaangażowanie parlamentów narodowych w prace nad przyszłością Europy. Prezydent Francji Emmanuel Macron proponuje wspólnotę demokratycznych wartości, w której dominuje tandem Francja-Niemcy. Z kolei według przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska należy odbudować zaufanie Europejczyków poprzez promocję stabilności i bezpieczeństwa, a kanclerz Niemiec Angela Merkel stawia na budowę wizerunku innowacyjnej potęgi gospodarczej.

Polska propozycja

Raport „Unia Narodów 2.0” to odpowiedź na priorytetowe oczekiwania Polaków i Europejczyków wobec UE, a także rozwinięcie pomysłów realizowanych przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Ich celem ma być dalsze zacieśnianie relacji gospodarczych, militarnych i badawczych. Pomysły na reformę wspólnoty oparto na trzech filarach:

  • Unia 4.0 – UE jako lider czwartej rewolucji przemysłowej, stawiający na konkurencyjność i innowacyjność, a przy tym walczący z luką VAT i przygotowany na kryzysy finansowe;
  • Unia Bezpieczna – chroniąca swoich obywateli zarówno na płaszczyźnie geopolitycznej, jak i w cyberprzestrzeni;
  • Unia Obywatelska – inwestująca w kapitał ludzki i walcząca z dysproporcjami społecznymi.

27 rekomendacji reform zaproponowanych przez analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego ma także zabezpieczyć Unię Europejską przed dalszymi konsekwencjami najważniejszych kryzysów ekonomicznych, jakie dotknęły ją w ostatniej dekadzie. Postulaty te stanowią w wielu obszarach rozwinięcie rozwiązań rekomendowanych przez europejskich liderów. Dodatkowym elementem tej koncepcji jest jednak pragmatyzm i odwołanie się do woli europejskiego społeczeństwa.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Kontakt dla mediów:
Andrzej Kubisiak
Kierownik Zespołu Komunikacji
tel. 48 512 176 030

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę