Polski Instytut Ekonomiczny stawia na współpracę międzynarodową

Opublikowano: 14/12/2022

Decyzją Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego funkcję zastępcy dyrektora ds. międzynarodowych objął Konrad Szymański. Nowe stanowisko związane jest z planami Instytutu dotyczącymi rozwijania projektów międzynarodowych i zwiększania obecności w europejskiej debacie ekonomicznej.   

„Polski Instytut Ekonomiczny od początku istnienia stawiał na budowanie rozpoznawalności nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Analitycy PIE regularnie uczestniczą w europejskich wydarzeniach ekonomicznych, wśród których można wymienić Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, czy debaty organizowane przez francuskie, niemieckie, czy belgijskie think-thanki. Nowe stanowisko i związane z nim rozszerzenie struktury Instytutu pozwoli na efektywniejsze planowanie i realizację projektów związanych z prawem unijnym. Dlatego zdecydowałem się na zaangażowanie Konrada Szymańskiego w rozwój PIE w tym obszarze” – podkreśla Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Konrad Szymański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przed dołączeniem do PIE, w od marca 2020 do października 2022 pełnił funkcję Ministra ds. Unii Europejskiej. Wcześniej był m.in. posłem do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji (w latach 2004-2014) oraz wiceministrem spraw zagranicznych (w latach 2015-2019).

„Polski Instytut Ekonomiczny jako publiczny think-thank ma w obecnym czasie pełnym wyzwań i niepewności gospodarczej szczególnie ważną rolę do spełnienia. Ekonomiczna analiza prawa, szczególnie regulacji UE, jest ważna tak na forum krajowym, jak i w kontekście kształtowania polityki na forum europejskim i międzynarodowym. Cieszę się, że będę mógł wspierać rozwój Instytutu w tych obszarach.” – powiedział Konrad Szymański, zastępca dyrektora PIE ds. międzynarodowych.

W październiku 2022 r. do Kierownictwa PIE dołączył również Paweł Śliwowski, który objął stanowisko zastępcy dyrektora ds. badań i analiz, przejmując obowiązki przebywającego obecnie na urlopie rodzicielskim Andrzeja Kubisiaka. Paweł Śliwowski jest absolwentem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pełnił funkcję kierownika zespołu strategii w PIE.

Polski Instytut Ekonomiczny funkcjonuje na podstawie Ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym z 2018 r.  Ma zespoły badawcze z 7 obszarów ekonomii: makroekonomia, klimat i energia, gospodarka światowa, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa, strategia i ekonomia behawioralna. Od 2018 r. w PIE powstało ponad 160 raportów i rekomendacji dotyczących kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt dla mediów:
Ewa Balicka-Sawiak
Rzecznik Prasowy
T: +48 727 427 918
E: ewa.balicka@pie.net.pl

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę