Przy mniejszym popycie spada liczba wakatów

Andrzej Kubisiak

Opublikowano: 12/12/2019

Andrzej Kubisiak: Z najnowszych danych GUS wynika, że na przestrzeni pierwszych 9 miesięcy 2019 roku powstało w Polsce ponad 560 tysięcy nowych miejsc pracy.

Jest to wynik o 5,5 proc. niższy niż w analogicznym okresie rekordowego 2018 roku i o 1,6 proc. wyższy niż w 2017 roku. Na koniec III kwartału odnotowano również spadek liczby nieobsadzonych miejsc pracy. Obecnie w polskiej gospodarce notuje się 148,6 tysiąca wakatów.

Sytuacja na rynku pracy zaczyna się powoli stabilizować. Pierwsze trzy kwartały bieżącego roku nadal były okresem tworzenia bardzo wielu miejsc pracy przy rekordowo niskich wskazaniach bezrobocia. Przez pierwsze 9 miesięcy powstało ponad 560 tysięcy nowych etatów, co jest wynikiem o 5,5 proc. niższym niż przed rokiem. Należy jednak pamiętać, że to właśnie ubiegły rok był rekordowy dla popytu na polskim rynku pracy. Stymulował go wzrost gospodarczy, którego dynamika przekraczała wówczas 5 proc. Porównując obecne dane do analogicznego okresu w 2017 roku widać wzrost liczby nowych miejsc pracy o 1,6 proc. – komentuje Andrzej Kubisiak, ekspert rynku pracy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wakaty wśród niewykwalifikowanych kadr

Liczba wakatów w Polsce sięga obecnie 148,6 tysiąca, co stanowi wynik o 5,4 proc. niższy niż przed rokiem. Oznacza to, że napięcia na rynku pracy maleją wraz ze stygnącym popytem. Oczywiście nadal możemy wyróżnić cztery gałęzie gospodarki, które odczuwają najsilniej deficyty kadrowe. W przemyśle, budownictwie, handlu i logistyce skumulowanych jest obecnie niemal 63 proc. wszystkich wakatów. Największe trudności rekrutacyjne doświadczane są w dużych firmach, z których ponad 45 proc. deklaruje nieobsadzone miejsca pracy. Największe niedobory kadrowe występują wśród robotników, operatorów maszyn i prac prostych. To właśnie te profesje odpowiadają za 49,5 proc. wszystkich wakatów w Polsce – dodaje Andrzej Kubisiak.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę