Strona główna » Silny spadek produkcji w kwietniu

Silny spadek produkcji w kwietniu

22/05/2023

Aktywność w sektorze przemysłowym będzie poprawiać się w kolejnych miesiącach. W wakacje produkcja powinna znów rosnąć. Głównym kołem napędowym polskiej gospodarki będą branże eksportowe.

Produkcja przemysłowa była w kwietniu o 6,4% słabsza niż rok temu. Taki wynik oznacza głębsze osłabienie niż w marcu (-2,9%). Jest on dużo słabszy od rynkowych prognoz, które zakładały osłabienie o 3,3%. Komentarz GUS wskazuje, że najsłabsze wyniki widoczne są w sektorze energetycznym oraz górnictwie – w obydwu przypadkach spadki przekraczały 10%. Również aktywność w przetwórstwie była wyraźnie niższa niż rok temu, m.in. z uwagi na słabe wyniki producentów dóbr trwałych oraz dużo mniejszy wzrost produkcji w motoryzacji.

Kolejne miesiące przyniosą odbicie aktywności w przemyśle. W maju wynik mocno wesprze różnica dni roboczych. Faktycznej poprawy spodziewamy się od czerwca. Badania koniunktury wskazują na nieco lepsze oceny portfela zamówień, szczególnie eksportowych. Pomoże to ponownie osiągnąć wzrost produkcji po II kwartale.

Wzrost przemysłu w II połowie roku będzie jednak wyraźnie niższy niż w ubiegłych latach. To efekt wyraźnego spadku popytu na dobra trwałe w państwach Unii Europejskiej. Niemniej wyniki sektora dalej będą lepsze na tle regionu – bieżące prognozy wskazują, że produkcja wzrośnie w 2023 r. średnio o około 2%. W przypadku Niemczech, Czech czy Węgier wyniki zbliżone są do zera, a na Słowacji prognozowany jest 2% spadek. Lepsze wyniki Polski to efekt inwestycji zagranicznych – skutkują one rozwijaniem nowych linii produkcyjnych w sektorze motoryzacyjnym czy np. w sektorze pomp ciepła.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Jakub Rybacki
Analityk – zespół makroekonomii
jakub.rybacki@pie.net.pl
@jakubrybacki2

tel. 48 512 275 365

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę