Spadek PKB w I kwartale

31/05/2023

Polska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale 2023 roku. Wyniki są jednak lepsze od wcześniejszych oczekiwań. Kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej. Roczny wzrost oscylować będzie w okolicach 1% - znacznie mniej na tle wzrostów z lat ubiegłych.

GUS potwierdził, że polska gospodarka skurczyła się w I kwartale o -0,3%. Wynik ten jest lepszy od wcześniejszych prognoz rynkowych. Te wskazywały na spadek aktywności o 0,8%. Spadek aktywności związany jest ze słabymi wynikami konsumpcji gospodarstw domowych – GUS wskazuje na spadek o -2,0% względem poprzedniego roku. Saldo handlu zagranicznego mocno napędzało PKB –  4,3 pkt. proc. Nieznacznie rosły inwestycje – wzrosły one o 0,6%. Wyniki mocno osłabiał spadek zapasów, o – 4,1 pkt. proc.

Wysoka inflacja oraz spadek realnych wynagrodzeń znacznie osłabiły konsumpcję, co skutkuje słabym popytem krajowym. Jednak wraz z odbudową siły nabywczej konsumentów, oczekujemy poprawy aktywności w II połowie roku. Poziom inwestycji publicznych powinien również być lepszy dzięki uruchomieniu inwestycji prefinansowanych przez grupę PFR w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Spodziewamy się, że I kwartał był dołkiem koniunktury w bieżącym cyklu. Nasze prognozy wskazują na poprawę wyników w II połowie roku – tempo wzrostu oscylować będzie pomiędzy 1,0 – 1,5%. W 2023 r. wzrost PKB wyniesie średnio 0.7%.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

 

Kontakt dla mediów:

Sebastian Sajnóg
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sebastian.sajnog@pie.net.pl
Twitter: @BastianSajnog
Telefon. 501 837 748

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę