Spadła liczba etatów: Delikatne spowolnienie na rynku pracy

21/04/2023

Liczba etatów spadła w marcu. Spowolnienie gospodarcze oznacza mniejszą liczbę ofert pracy i wolniejszy wzrost wynagrodzeń. Spadająca inflacja pozwoli jednak na wzrost płac w ujęciu realny od drugiej połowy roku.

W marcu tempo wzrostu wynagrodzeń spadło z 13,6 do 12,6%. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7 508 zł w marcu wobec 7 066 zł w lutym. Dynamika wynagrodzeń jest jednak zróżnicowana między branżami. Najszybszy wzrost wynagrodzeń obserwujemy w branży transportowej (18,7%). Znacznie wolniej rosną w branżach mocniej dotkniętych spowolnieniem gospodarczym, takich jak handel (11,3%) czy budownictwo (5,8%).

Spowolnienie gospodarcze spowoduje nieco wolniejszy wzrost wynagrodzeń w przyszłych miesiącach. Takie zjawisko będzie korzystne dla obniżania inflacji – ten proces będzie jednak powolny. Niemal od roku wynagrodzenia rosły wolniej od cen, co przekładało się na osłabienie zdolności nabywczej konsumentów. Ten trend odwróci się w drugiej połowie roku wraz ze stopniowym spadkiem inflacji. Spodziewamy się, że w IV kwartale średni wzrost wynagrodzeń będzie o 0,5 p.p. wyższy od wzrostu cen.

Dynamika zatrudnienia spadła w marcu z 0,8 do 0,5% r/r. Spowolnienie gospodarcze oznacza nieco słabsze wyniki niż w poprzednich latach. Łącznie od stycznia zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmalało o 13 tys., etatów i wynosi obecnie 6516,8 tys.. Głównym objawem osłabienia gospodarczego jest mniejsza liczba nowych ofert pracy. Raport Grand Thornton i Element wskazuje, że w marcu pojawiło się 325,5 tys. ogłoszeń internetowych, czyli o 9,6% mniej niż rok temu. Największe spadki wystąpiły wśród ogłoszeń poszukujących pracowników fizycznych (-27%), podczas gdy najwięcej nowych ogłoszeń pojawiło się w branży finansowej (31%). Mniej ofert pracy oznacza utrudnienie negocjacji podwyżek i zmianę pracy w celu otrzymania wyższej pensji. Systematyczne niedobory pracowników oznaczają jednak, że bezrobocie wzrośnie jedynie nieznacznie.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Dawid Sułkowski
Analityk – zespół makroekonomii
dawid.sulkowski@pie.net.pl
@Dawid_Sulkowski
tel. 48 885 062 001

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę