Strona główna » Stopy procentowe: RPP nie zmieniła stóp procentowych

Stopy procentowe: RPP nie zmieniła stóp procentowych

05/04/2023

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe. Dotychczasowe podwyżki ograniczyły wzrost konsumpcji, spadają też oczekiwania inflacyjne. Niemniej czynniki te powoli przekładają się na spadek inflacji. Dlatego przewidujemy, że stopy procentowe pozostaną bez zmian przez cały 2023 r.

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Główna stopa od września wynosi 6,75%. Podobny kierunek polityki pieniężnej prowadzą inne banki centralne Europy Środkowej – także nie są skłonne dalej podnosić stóp. W Czechach i na Węgrzech stopy są stabilne również od jesieni. Zanika jednak różnica stóp procentowych do największych gospodarek świata. Analitycy wciąż przewidują podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz strefie Euro, co będzie wywierać presje na osłabienie złotego.

RPP wciąż nie komunikuje zakończenia cyklu podwyżek. Kolejne decyzje będą uzależnione od skali spadku inflacji. Marcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego wskazuje, że inflacja w 2023 roku wyniesie 11,9%. Ostatnie zaskoczenie spowodowane odczytami inflacji bazowej sugeruje jednak, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny – faktyczny wynik będzie większy. Mocniej od prognoz rosną też ceny żywności. W takich warunkach przejście do cyklu obniżek jest mało prawdopodobne.

Dotychczasowe podwyżki stóp schłodziły rynek kredytów oraz oczekiwania inflacyjne. Badania koniunktury GUS wskazują na słabsze prognozy wzrostu cen we wszystkich branżach począwszy od grudnia. Rośnie też stopa oszczędności gospodarstw domowych. Narodowy Bank Polski wskazuje, że wartość depozytów terminowych w lutym była dwukrotnie wyższa niż rok temu. Oznacza to mniejszą skłonność do konsumpcji. Oba czynniki powinny ograniczać inflację w przyszłości.

Niemniej spodziewamy się braku zmian stóp procentowych w 2023 r. Inflacja będzie przekraczać 10% przez większą część roku, co efektywnie zamyka przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Istotnym problemem jest też szerokie rozpowszechnienie się wzrostu cen. Stabilizacja prawdopodobnie będzie długotrwała.

***

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny z historią sięgającą 1928 roku. Jego obszary badawcze to przede wszystkim makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. Instytut przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce.

Kontakt dla mediów:
Sergiej Druchyn
Analityk – zespół makroekonomii
Email: sergiej.druchyn@pie.net.pl
Twitter: @druchin_s
Telefon. 792 766 265

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę