• W związku z licznymi komentarzami, jakie wywołał tekst opublikowany w naszym „Tygodniku Gospodarczym” nr 35/2020, zwracamy uwagę, że dotyczy on wyłącznie sektora wyjazdów rekreacyjnych Polaków. Nie odnosimy się w nim do sytuacji sektora turystyki biznesowej ani turystyki bazującej na wyjazdach zagranicznych z i do Polski, co próbuje się nam przypisywać. Dlatego zachęcamy do zapoznania się […]

  • Piotr Arak, „Dziennik Gazeta Prawna”: „Dług to miecz, którego jedną stroną jesteś Ty, a drugą przeznaczenie” – tak ekonomista mógłby dziś sparafrazować słynne zdanie przewijające się w sadze o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Podobnie jak w świecie fantasy fatum nie determinuje całkowicie biegu zdarzeń, tak w ekonomii nieustannie musimy rewidować wiele założeń z przeszłości.

  • Piotr Arak, „The Brussels Times”: New Eurostat data for the second quarter of 2020 shows that Poland is among the top three countries in terms of the mildness of the recession. Polish GDP declined by 7.9%; only Lithuania and Finland (where GDP decreased by 3.7% and 5.2% respectively) performed better.

  • Piotr Arak, „The Brussels Times”: The International Monetary Fund predicts that global public debt will reach its highest level in history with 101% of GDP in 2020. Economists expect it to be higher even than the debt mountain after WW2.

  • Piotr Arak, „EU Observer”: Many capitals, experts and politicians see Poland as the 'enfant terrible’ of climate negotiations. The only EU capital that does not agree to the goal of going climate-neutral by 2050. Everybody asks why? But the answer is darn simple. Money and time.

  • Krzysztof Kutwa, „Money.pl”: Pogoń za rentą napędza inflację warzyw i owoców. Decydenci powinni mieć świadomość nie tylko krótkoterminowych korzyści, ale i potencjalnych dysfunkcji, które może wyrządzać nierozważne udzielanie wsparcia rolnictwu. Dobrze, aby także i Kowalski był świadomy, że jego własne środki finansowe przekazane poprzez podatki, pogłębiają problem drożyzny żywności.

  • Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował 8 lipca na specjalnej wideokonferencji raport „Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018” oraz podjął dyskusję wokół przyszłości systemu podatkowego w UE.

  • Jakub Sawulski, „Dziennik Gazeta Prawna”: Finanse naszego państwa wyjdą z obecnego kryzysu bardzo poobijane. Konieczność finansowania hojnych pakietów pomocowych sprawi, że wskaźnik długu publicznego – tak jak definiuje go Komisja Europejska – wzrośnie o prawie jedną trzecią z 46 do 59 proc. PKB.

  • Aleksander Szpor, „CE Energy News”: Poland faces a serious challenge when it comes to climate neutrality by 2050, mainly due to its coal-based energy system and limited alternative options. The most coal-dependent country in CEE is struggling to transform in an economically and politically secure manner.

  • Zespół foresightu gospodarczego PIE, „Rzeczpospolita”: Aż do 2020 r. w Polsce z roku na rok rosło przeciętne wynagrodzenie. Jednocześnie zmniejszała się stopa bezrobocia, a rynek pracodawcy stopniowo zmieniał się w rynek pracownika. Pandemia COVID-19 odwróciła ten trend.

Tygodnik
Gospodarczy

Miesięcznik
Makroekonomiczny

Podcast

Tygodnik
Gospodarczy

Miesięcznik
Makroekonomiczny

Podcast