Opublikowano: 14/07/2023

„Rada Polityki Pieniężnej weszła w cykl obniżek stóp procentowych w lipcu. Główną przesłanką dla tej decyzji były prognozy szybkiego spadku inflacji zawarte w lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Warto zauważyć jednak, że te szacunki obarczone są sporą niepewnością” - pisze Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii, na łamach „Obserwatora Finansowego”.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę