Globalizacja w czasie pandemii

globalizacja w czasie pandemii

Opublikowano: 21/07/2021

21 lipca 2021 odbyła się prezentacja raportu „Globalizacja w czasie pandemii” oraz towarzysząca jej dyskusja z udziałem Ignacego Morawskiego, głównego ekonomisty „Pulsu Biznesu”.

Jak dotąd to Chiny są największym beneficjentem gospodarczym pandemii COVID-19. Szczególnie silnie zauważalne jest to w handlu zagranicznym – udział Chin w światowym eksporcie wzrósł w 2020 r. o 1,6 pkt. proc. W prezentowanym raporcie weryfikujemy scenariusze możliwości relokacji produkcji z Chin i wskazujemy na to, że pandemia, chociaż unaoczniła ryzyka łańcuchów dostaw, nie przyspieszyła w znaczącym stopniu ich skracania, wręcz odwrotnie. Wydaje się, że w krótkim i średnim terminie kluczowe dla ochrony łańcuchów dostaw będzie nie ich skracanie, ale dywersyfikacja.

Na tym tle Polscy eksporterzy relatywnie dobrze poradzili sobie w trudnym okresie pandemii. W raporcie wskazujemy na sektory, które najwięcej straciły oraz te, które najwięcej zyskały w 2020 r., jak również na kierunki – wzrost o ponad 1 pkt. proc. udziału Niemiec w polskim eksporcie i wzrost o ponad 2 pkt. proc. udziału Chin w polskim imporcie.

Raport zaprezentował Łukasz Ambroziak, analityk zespołu handlu zagranicznego PIE.
W dyskusji wziął udział Ignacy Morawski, główny ekonomista „Pulsu Biznesu”.
Moderatorem dyskusji był Marek Wąsiński, kierownik zespołu handlu zagranicznego PIE.

Pełny zapis spotkania można obejrzeć poniżej:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę