Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

Opublikowano: 31/05/2019

31 maja 2019 Polski Instytut Ekonomiczny przystąpił do partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie we współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz efektywnego osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa zwiększa świadomość coraz to większych kręgów odbiorców na temat przyjętych przez społeczność międzynarodową celów zrównoważonego rozwoju, ich znaczenia dla poszczególnych grup społecznych oraz potrzeby współpracy w efektywnej ich realizacji.
Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a w imieniu Instytutu podpis pod treścią deklaracji złożył dyrektor Piotr Arak.

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę