Polskie miasta w czasach pandemii

Polskie miasta w czasach pandemii

Opublikowano: 03/03/2021

9 marca odbyła się się prezentacja raportu „Polskie miasta w czasach pandemii” oraz towarzysząca mu dyskusja ekspercka.

Pandemia COVID-19 silnie wpłynęła na funkcjonowanie polskich miast, często uwypuklając problemy, które istniały w nich już wcześniej. Do walki stanęły miasta bardzo zróżnicowane ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą przed pandemią. Większość, która wzięła udział w badaniu PIE (aż 60 proc. z 522 ośrodków), stanowią miasta o złej lub bardzo złej sytuacji społeczno-gospodarczej w 2019 r., a 40 proc. to miasta o dobrej lub bardzo dobrej sytuacji przed pandemią. Jak pandemia zmieniła warunki życia ich mieszkańców? Jakie są prognozy miast dotyczące ich sytuacji w 2021 r.?

Raport zaprezentowała Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE.

W dyskusji wzięli udział:

  • Norbert Brzostowski – doradca miast w Związku Miast Polskich;
  • Karolina Dmochowska-Dudek – adiunkt w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Ewa Glińska – kierownik Katedry Marketingu i Turystyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Moderacja: Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE.
Wstęp do dyskusji: Piotr Arak, dyrektor PIE.

Pełny zapis debaty dostępny jest poniżej:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę