Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją

Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją

Opublikowano: 23/02/2021

23 lutego odbyła się prezentacja raportu „Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją” oraz dyskusja ekspercka.

Pandemia COVID-19 ujawniła brak odpowiednich kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych w edukacji. Wyniki badań pokazują, że platformy edukacyjne nie były wcześniej wykorzystywane przez szkoły. Nierówny dostęp do infrastruktury, bariery techniczne i konieczność współdzielenia sprzętu powodują wzrost luki edukacyjnej na korzyść osób będących w lepszej sytuacji ekonomicznej i z wyższymi umiejętnościami.

Raport zaprezentował jego współautor Tomasz Gajderowicz, WNE UW/ Evidence Institute.

W dyskusji wzięli udział:

  • Maciej Jakubowski, WNE UW oraz Evidence Institute;
  • Tomasz Kulasa, zastępca dyrektora departamentu programów nauczania i podręczników MEN;
  • Rafał Lew-Starowicz, Ed Tech Poland.

Moderacja i wstęp do prezentacji: Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej PIE.

Pełny zapis spotkania dostępny jest poniżej:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę