Czy państwo może być dobrym inwestorem?

Czy państwo może być dobrym inwestorem

Opublikowano: 06/07/2021

6 lipca odbyła się prezentacja raportu oraz towarzysząca mu dyskusja ekspercka z udziałem Philippa Heimbergera (wiiw) oraz Wojciecha Paczosa (University of Cardiff).

Państwo może być dobrym inwestorem, to znaczy może osiągać wysoką stopę zwrotu z ponoszonych wydatków Dotyczy to jednak nie tylko tych nakładów, które są uznawane za inwestycję w tradycyjnej definicji (wydatki na drogi, autostrady, kolej czy budynki i ich wyposażenie). Wyniki badań naukowych wskazują, że szczególnie wysokimi stopami zwrotu charakteryzują się nakłady państwa na rozwój kapitału ludzkiego: opiekę wczesnoszkolną, edukację czy profilaktykę i poprawę stanu zdrowia.

Proponujemy rozszerzenie oficjalnej definicji inwestycji publicznych o inwestycje w kapitał ludzki. Zaliczamy do nich nakłady na edukację oraz część nakładów na ochronę zdrowia (z wyłączeniem usług szpitalnych). Tak zdefiniowane inwestycje w kapitał ludzki wynoszą w Unii Europejskiej prawie 9 proc. PKB. To trzy razy więcej niż nakłady na kapitał fizyczny, czyli tradycyjnie rozumiane inwestycje państwa.

W dyskusji wokół raportu wzięli udział Philipp Heimberger (wiiw) oraz Wojciech Paczos (University of Cardiff).
Raport zaprezentował Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii PIE.
Wstęp i moderacja: Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Pełny zapis spotkania:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę