Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych i średnich miast w perspektywie 2035

Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych i średnich miast w perspektywie 2035

Opublikowano: 26/01/2021

26 stycznia 2021 roku odbyło się seminarium poświęcone przyszłemu rozwojowi małych i średnich miast w Polsce zorganizowane przez Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Polski Instytut Ekonomiczny.

W dyskusji na temat obecnej i przyszłej sytuacji miast wzięli udział eksperci zajmujący się szeroko rozumianą polityką miejską i rozwojem regionalnym. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja i omówienie wyników badań „Weryfikacja scenariuszy rozwoju małych i średnich miast w perspektywie 2035” Katarzyny Dębkowskiej, kierownik Zespołu Foresightu Gospodarczego PIE.

W dyskusji wzięli udział:

dr Jarosław Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, doradca sektorowy w Związku Miast Polski;
prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB;
Wiktoria Saganowska, naczelnik Wydziału Polityki Miejskiej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.

Moderacja: dr hab. Dorota Perło, Wydział Ekonomii i Finansów UwB.

Dyskusję poprzedził wstęp Andrzeja Kubisiaka, zastępcy dyrektora PIE oraz prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego, rektora UwB.

Pełny zapis seminarium jest dostępny poniżej:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę

Kategoria:

For privacy reasons Twitter needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę