• Liczba etatów spadła w marcu. Spowolnienie gospodarcze oznacza mniejszą liczbę ofert pracy i wolniejszy wzrost wynagrodzeń. Spadająca inflacja pozwoli jednak na wzrost płac w ujęciu realny od drugiej połowy roku.

  • Polska zanotowała nadwyżkę w handlu międzynarodowym w styczniu. To prawdopodobnie jednak chwilowy trend. Spowolnienie gospodarcze w Europie oznacza mniejszy wzrost eksportu. W efekcie ciężko liczyć na znaczącą poprawę w dłuższym okresie.

  • Polska, podobnie jak pozostałe państwa Unii Europejskiej, w 2023 r. będzie musiała mierzyć się ze spowolnieniem gospodarczym. W I kwartale 2023 r. należy spodziewać się krótkotrwałej recesji – PKB spadnie o 0,3 proc. Gospodarka Polski powróci na ścieżkę wzrostu począwszy do od II kwartału. – PKB w całym 2023 roku będzie o 1,2 proc. większe niż w 2022 r. Spowolnieniu gospodarczemu towarzyszyć będzie wysoka inflacja, która w skali roku wyniesie 13 proc. To prognozy, które Polski Instytut Ekonomiczny opublikował w „Przeglądzie Gospodarczym PIE - zima 2022”. Raport zawiera prognozy wzrostu gospodarczego, inflacji oraz sytuacji na rynku pracy. Opisuje także otoczenie zagraniczne Polski oraz wyzwania gospodarcze na najbliższe kwartały.

    W 2023 r. PKB Polski wzrośnie o 1,2 proc., a inflacja wyniesie 13 proc.