Press releases

Press releases  Publications  Reports  Important

According to the baseline version of calculations of the PEI, Poland can achieve climate neutrality by 2056. Sweden, Finland and Denmark lead the way in energy transition in the EU

Out of the 115 countries covered by the Energy Transition Index (ETI) 2019 prepared by the World Economic Forum (WEF), the EU Member State most advanced in energy transition towards a zero-carbon economy was Sweden, the leader in the ranking, whereas the poorest performer, ranked 77th, was Bulgaria.

Press releases  Important  Analizy

1/5 przedsiębiorstw zanotowała wzrost zamówień, ale zatory hamują poprawę przychodów

32 proc. firm zanotowało spadek sprzedaży pod koniec lipca, a 27 proc. przedsiębiorstw odnotowało w tym czasie spadek liczby nowych zamówień. Stabilna pozostaje sytuacja na rynku pracy – 78 proc. firm zamierza utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, a 83 proc. planuje utrzymanie dotychczasowych wynagrodzeń przy 5 proc. firm planujących podwyższenie płac.

Press releases  Important  Analizy

Prawie ¾ Polaków pozytywnie ocenia sytuację swojego gospodarstwa domowego, ale większość nie planuje wyjazdu wakacyjnego

Ponad połowa Polaków (54 proc.) deklaruje, że pandemia nie miała wpływu na zmianę sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych. Jednocześnie, 58 proc. pytanych uważa za nieprawdopodobną możliwość odłożenia jakichkolwiek pieniędzy w ciągu najbliższego kwartału, a taki sam odsetek nie planuje żadnego wyjazdu wakacyjnego.

Press releases  Publications  Reports  Important

Gospodarka kreatywna to 1/6 wzrostu całej polskiej gospodarki w latach 2015-2018 i wynagrodzenia o 30 proc. wyższe niż średnia

Według danych za 2018 rok gospodarka kreatywna odpowiadała za 6,3 proc. wartości dodanej w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce kreatywnej wynosiło w tym czasie 6 351 PLN brutto (w firmach zatrudniających ponad 9 pracowników) – to o ponad 30 proc. więcej niż średnie wynagrodzenie w całej gospodarce.

Skip to content