Press releases

Press releases  Publications  Reports  Important

According to the baseline version of calculations of the PEI, Poland can achieve climate neutrality by 2056. Sweden, Finland and Denmark lead the way in energy transition in the EU

Out of the 115 countries covered by the Energy Transition Index (ETI) 2019 prepared by the World Economic Forum (WEF), the EU Member State most advanced in energy transition towards a zero-carbon economy was Sweden, the leader in the ranking, whereas the poorest performer, ranked 77th, was Bulgaria.

Press releases  Important  Analizy

1/5 przedsiębiorstw zanotowała wzrost zamówień, ale zatory hamują poprawę przychodów

32 proc. firm zanotowało spadek sprzedaży pod koniec lipca, a 27 proc. przedsiębiorstw odnotowało w tym czasie spadek liczby nowych zamówień. Stabilna pozostaje sytuacja na rynku pracy – 78 proc. firm zamierza utrzymać dotychczasowe zatrudnienie, a 83 proc. planuje utrzymanie dotychczasowych wynagrodzeń przy 5 proc. firm planujących podwyższenie płac.

Skip to content