Kim jesteśmy?

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku.

Obszary badawcze Instytutu to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski.

Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

Horyzont czasowy realizacji projektów inwestycyjnych to nie 2–3 lata. W celu obniżenia niepewności i ryzyka inwestycyjnego dla przedsiębiorstw stworzono, opierając się na doświadczeniach Niemiec i Korei Płd., @PolskiFunduszRozwoju - @piotrarak podczas #VIKongresMakroekonomiczny.

W EU mamy też wiele innych krajów, których zadłużenie przekracza 60% PKB (np. Niemcy, Irlandia, Francja, Austria, Finlandia, Belgia, Słowenia) - pisze @piotrarak w analizie dla @euobs mówiącej o tym, czym może się skończyć zbyt silna presja na zmianę polityki fiskalnej Włoch.

.@piotrarak o firmach i Celach Zrównoważonego Rozwoju: Coraz więcej polskich przedsiębiorstw uwzględnia Agendę 2030 w analizie swoich przyszłych działań - im dana firma większa, tym większe prawdopodobieństwo, że już obrała ten kurs.

#miasta🏙 #COP24🌍

Zapraszamy na wykład otwarty prof. Deirdre McCloskey „Economic (In)equality: Good and Bad” polemizujący z tezami T. Piketty’ego. Szczegóły: https://t.co/5Nojdi7xZh

W dzisiejszym wydaniu @DGPrawna polecamy artykuł @piotrarak o wpływie środków europejskich na polską gospodarkę.