• Inflacja obniżyła się w maju o kolejne 1,7 pkt. proc. – zgodnie ze wstępnym odczytem. Niższy wskaźnik to głównie efekt spadku cen paliw, wolniejszego wzrostu cen żywności i dość zauważalnego wyhamowania inflacji bazowej. Spodziewamy się jednocyfrowych odczytów inflacji w październiku.

  • Wzrost eksportu w Polsce spowolnił. Saldo obrotów towarowych wciąż pozostaje na plusie – jest to wynik słabej konsumpcji towarów w kraju; W najbliższych miesiącach zobaczymy dalszą poprawę konsumpcji, co przełoży się na pogorszenie wyników bilansu handlowego.

  • Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Spodziewamy się braku obniżki stóp procentowych w tym roku ze względu na uporczywą inflację bazową. Stabilizacja stóp procentowych przynosi powolne odbicie na rynku kredytów mieszkaniowych.

  • Inflacja obniżyła się w maju o kolejne 1,7 pkt. proc. To głównie efekt spadku cen paliw i wolniejszego wzrostu cen żywności. Inflacja bazowa wyhamowała dość zauważalnie. Spodziewamy się jednocyfrowych odczytów inflacji w październiku.

  • Polska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale 2023 roku. Wyniki są jednak lepsze od wcześniejszych oczekiwań. Kolejne miesiące przyniosą poprawę aktywności gospodarczej. Roczny wzrost oscylować będzie w okolicach 1% - znacznie mniej na tle wzrostów z lat ubiegłych.

  • Aktywność w sektorze przemysłowym będzie poprawiać się w kolejnych miesiącach. W wakacje produkcja powinna znów rosnąć. Głównym kołem napędowym polskiej gospodarki będą branże eksportowe.

  • Wzrost zatrudnienia spowolnił w kwietniu. Równocześnie wynagrodzenia stale rosną w dwucyfrowym tempie, chociaż ich siła nabywcza wciąż maleje. Przewidujemy, że trend ten odwróci się w drugiej połowie roku wraz ze spadkiem inflacji.

  • Polska gospodarka w I kwartale była mniejsza niż rok temu z uwagi na spadek konsumpcji. To jednak dołek spowolnienia - w przyszłych kwartałach spodziewamy się odbicia aktywności gospodarczej.

  • Nadwyżka Polski w handlu międzynarodowym znacząco wzrosła w I kwartale, chociaż największy wpływ miał popytu na importowane dobra. Odbicie konsumpcji w II połowie roku pogorszy te wyniki, ale saldo obrotów bieżących wciąż będzie pozytywnie wyróżniać się na tle regionu.

  • Spadek inflacji w kwietniu związany był z coraz wolniejszym wzrostem cen żywności i energii. Taki trend będzie widoczny także w kliku najbliższych miesiącach, jednak wyraźnie wyhamuje w drugiej połowie roku. Na koniec roku inflacja wciąż oscylować będzie koło 9%.